Untitled Document
 


Ansvarig utgivare har ordet
Fällande dom från granskningsnämnden
Kanalplan och instälningar av TV:n
Priser
Policy
Regler och rekommendationer för textslingan
Regler och rekommendationer för TV-program
Övriga TV-program som visas utan kostnad
Stadgar
Adress m.m.
Modern teknik
Marcel Bos
Gratis att gratulera
Årsmöte 2006
Extra årsmöte 2006
Årsmöte 2007
Förlängt tillstånd för SLTV
Årsmöte 2008
Årsmöte 2009
Årsmöte 2010
Årsmöte 2011
Årsmöte 2012
Årsmöte 2013
 
  Datum
  2023-12-09
   Gör SLTV.se till din startsida! 
Hemsidan är skapad av Orangelab.se


Vad är Södertälje lokal-TV ?

Södertälje lokal-TV är en TV-kanal, precis som TV1, TV2, TV3 och TV4. Bakom Södertälje lokal-TV står drygt 40 föreningar t ex ABF, LO-facken, politiska partier, Syrianska föreningen m fl. Södertälje lokal-TV når ca 25 000 hushåll i Södertälje genom TelgeNäts, Comhems och C-SAM:s kabelnät. De flesta flerbostadshus, och många egnahem, är anslutna till kabel-TV.

Genom denna räckvidd utgör Södertälje lokal-TV en unik möjlighet att nå befolkningen direkt in i deras vardagsrum! Inget annat medium har för närvarande denna möjlighet eller slagkraft. Vi räknar också med att bygga ut täckningen så småningom.

Innehållet i sändningarna är "information och meddelanden" i s k "slinga". Det betyder att information om händelser och evenemang i Södertälje kan läggas ut i lokal-TV. Detta riktar sig speciellt till föreningslivet som annars kan ha svårt att nå ut med information om sin verksamhet.

Reklam - d v s sådan information som är avsedd att påverka försäljning av en vara eller en produkt - kan vi inte åta oss att förmedla via lokal-TV. Det lämnar vi åt den reklamfinansierade televisionen. Södertälje lokal-TV är en ideell förening som har fått kostnadsfria sändningsrättigheter av Radio- och TV-verket under förutsättning att vi inte bedriver kommersiell television. Vi har fri upplåtelse av kanalplats i alla kabel-TV-nät som finns inom Södertälje kommun och Nykvarns kommun.

Enstaka "riktiga" program kommer att förekomma, men de bygger på vad föreningarna själva kan åstadkomma. Lokal-TV kommer inte i ett uppbyggnadsskede att ha resurser för regelrätt programproduktion, men det är vårt mål. Vår ambition är att i framtiden också kunna förmedla lokala Södertäljenyheter. Våra medlemmar spelar en avgörande roll om vi ska nå dit. Vi söker också andra vägar att finna finansiering för att starta upp olika TV-program/projekt. Vilka projekt vi hitills har genomfört kan du se under rubriken "Projekt".

Så här gör du för att synas i Södertäljebornas TV-ruta!

Om du redan vet hur du vill att din information ska se ut, kan du eller din förening skapa innehållet med text och bild i egen dator och därefter skicka materialet till vår e-postadress. Om materialet är stort är det bättre att spara ner materialet på CD-skiva eller DVD-skiva och skicka till:

SLTV
Badhusgatan 7
151 73 Södertälje

Har du eller din förening inte tillgång till egen dator, men vill få möjlighet att sända meddelanden via lokal-TV? Utforma textbudskapet så kort som möjligt, komplettera med bilder om du har sådana och skicka materialet till oss så hjälper vi till med utformning och layout.

Ett meddelande rullar i tv-rutan så länge ni själva önskar. Att visa i en vecka är inte så meningsfullt. För bästa resultat bör er information synas i rutan under en månad före aktiviteten. Viss information, som har mer långvarig karaktär, kan visas under längre tidsperioder eller vara återkommande.

Annonsansvarig


Södertälje orkesterförening:s infofilm  -  
Ett exempel på hur information kan läggas ut i TV-rutan. Giovanni bjuder in hela Södertälje på en konsert med bl.a. Oskar Ekberg. Från våren 2003. (3667 kb)
Infobrochyr om SLTV  -  
Ett bra papper att dela ut till de som inte vet någonting om Södertälje lokal-TV. Skrivs lämpligast ut på en färgskrivare.... (398 kb)


    

Titta på prisbilden här