Untitled Document
 


Ansvarig utgivare har ordet
Fällande dom från granskningsnämnden
Kanalplan och instälningar av TV:n
Priser
Policy
Regler och rekommendationer för textslingan
Regler och rekommendationer för TV-program
Övriga TV-program som visas utan kostnad
Stadgar
Adress m.m.
Modern teknik
Marcel Bos
Gratis att gratulera
Årsmöte 2006
Extra årsmöte 2006
Årsmöte 2007
Förlängt tillstånd för SLTV
Årsmöte 2008
Årsmöte 2009
Årsmöte 2010
Årsmöte 2011
Årsmöte 2012
Årsmöte 2013
 
  Datum
  2023-12-09
   Gör SLTV.se till din startsida! 
Hemsidan är skapad av Orangelab.se
  / Årsmöte 2007

Årsmötet
Onsdag den 9 maj 2007 18:00 i
ABF´s lokaler (Nedre Torekällgatan 7, Torekällskolan)

Vi hade årsmöte (med fika) och presentation av Stefan Lillieborg om hans erfarenheter av att visa info i TV-rutan samt lite visning ur vårens alla filmer!

Det hela avlöpte utan större dramatik. Till årsmötesordförande valdes Anneli från ABF. Hon skötte klubban med säker hand. Valberedningen var svag så några nya namn till styrelsen, fanns ej för de som ej ställde upp för omval. På församlingens förslag så bifölls därför en ny styrelsemedlem, Marcel Boss, som ersättare för de två som slutade. Styrelsen fick i uppdrag att ordna en ny valberedning till senast 3 månader innan nästa årsmöte.
 
Stefan Lillieborg berättade med innlevelse hur Friluftsfrämjande och då framförallt backsektionen har upptäckt vilken möjlighet det finns att informera Södertäljeborna om sin verksamhet. De har upplevt ett tydligt ökat antal deltagare på sina aktiviteter som de informerat om. Han berättade också om hur han utvecklats i att göra informationsskyltar och på senare tid även börjat göra 3-kamera-inspelningar av Wasa-brass konserter.
 
Mötet avslutades med att vi fick se utdrag ur följande TV-program: Chris Coetzer Swedish Tour 2006, I sagornas och myternas värld, Robotsverige, En dag i Ragnhildsborgsbacken. En notering var att flera av de närvarande på årsmötet förekom också på filmerna men ingen av dessa sitter i styrelsen. Detta kändes bra. Det visar att styrelsen sköter jobbet omkring och de kreativa kan vara just kreativa.
 
Till höger finns det alla papper om årsmötet.
 
Styrelsen

Kallelse till årsmöte

Dagordning och kallelse. inför årmötet.
  33 kb

Verksamhetsberättelse för 2006

En beskrivning av vad som hänt under 2006
  18 kb

Revisionsberättelse för 2007

Revisorns genomgång av verksamheten och räkenskaperna under 2006
  9 kb

Sändningslista 2006

Redovisning av hur mycket information och nya program som visats under 2006
  5 kb

Budget 2007

Förslaget på budget
  49 kb

Årsmötesprotokoll 2007

så här blev resultatet. Inga namnunderskrifter. De finns på orginalet men dessa visar vi inte här av integritetsskäl.
  52 kb


    

Titta på prisbilden här