Untitled Document
 


Ansvarig utgivare har ordet
Fällande dom från granskningsnämnden
Kanalplan och instälningar av TV:n
Priser
Policy
Regler och rekommendationer för textslingan
Regler och rekommendationer för TV-program
Övriga TV-program som visas utan kostnad
Stadgar
Adress m.m.
Modern teknik
Marcel Bos
Gratis att gratulera
Årsmöte 2006
Extra årsmöte 2006
Årsmöte 2007
Förlängt tillstånd för SLTV
Årsmöte 2008
Årsmöte 2009
Årsmöte 2010
Årsmöte 2011
Årsmöte 2012
Årsmöte 2013
 
  Datum
  2023-12-09
   Gör SLTV.se till din startsida! 
Hemsidan är skapad av Orangelab.se
  / Årsmöte 2009

 Årsmöte
Onsdag den 24 juni 2009 kl. 18:00
ABF:s lokaler (Nedre Torekällg 7, Torekällskolan)
 
Vi hade årsmöte som brukligt är. Det började lite dramatiskt. Grabbarna från "Nedslag" fick hastigt ställa in. En skiva med deras inslag skapades snabbt, eftersom vi hade tänkt ersätta dem med lite visning av TV-program med fika innan vi började själva årsmötet. DVD-spelaren fungerade ej, så Claes fick åka hem till mig och hämta en ny DVD-spelare. Under tiden fikade vi och sparkade igång själva mötet.
 
Till mötesordförande valdes "sittande", d v s Magnus. Till sekreterare valdes kassören, Kristina. Till justerare och rösträknare valdes Katarina Juhlin, Friluftsfrämjandet. De från styrelsen som egentligen var avgående valdes in på nytt, då de hade gjort ett förtjänstfullt arbete. Vi fick en ny suppleant från STA. Alla detaljerna står i protokollet som finns att ladda ner i länken här till höger. Om förra årets sändningar kan man säga att olika avdelningar inom kommunen bidragit till att det blivi flera TV-program att visa. Ett samarbete med NTF gav också flera trafiksäkerhetsfilmer.
 
Efter årsmötet visade vi lite TV-program som "Nedslag" gjort. Vi tittade även på vad vårens praktikanter har skapat.
 
Styrelsen tackar för visat intresse.
 
Magnus för styrelsens räkning
 
Approve Smile
 
 
 

Årsmöteskallelse 2009

kallese med dagordning, skriv ut och ta med. Glöm inte fullmakten som ska fyllas i. Se särskild pdf.
  40 kb

Fullmakt för representanter till årsmöte

Ladda ner denna blankett och fyll i samt ta med till årsmötet. Klart, nu representerar du din förening.
  5 kb

Verksamhetsberättelse 2008

Här kan man läsa om vad som hände under 2008. Nya aktörer visar upp sig.
  21 kb

Revisionsberättelse för 2008

Revisorns genomgång av räkenskaperna för förra året. Presenterades på årsmötet.
  10 kb

Budget 2009

Styrelsens förslag på budget för 2009. Godkändes utan ändringar.
  61 kb

Årsmötesprotokoll 2009

Här kan mna läsa vad vi beslutade på mötet.
  26 kb


    

Titta på prisbilden här