Untitled Document
 


Ansvarig utgivare har ordet
Fällande dom från granskningsnämnden
Kanalplan och instälningar av TV:n
Priser
Policy
Regler och rekommendationer för textslingan
Regler och rekommendationer för TV-program
Övriga TV-program som visas utan kostnad
Stadgar
Adress m.m.
Modern teknik
Marcel Bos
Gratis att gratulera
Årsmöte 2006
Extra årsmöte 2006
Årsmöte 2007
Förlängt tillstånd för SLTV
Årsmöte 2008
Årsmöte 2009
Årsmöte 2010
Årsmöte 2011
Årsmöte 2012
Årsmöte 2013
 
  Datum
  2023-09-26
   Gör SLTV.se till din startsida! 
Hemsidan är skapad av Orangelab.se
  / Årsmöte 2012

Årsmöte 2012
Avhölls onsdagen den 23 maj 2012 i stadshuset. Kl 18.00 startar vi med lite mingel med fika och smörgås. Kl 18.30 så startade årsmötet med en presentation med de närvarande. Årsmötet flöt på rätt bra. Det det blev diskutioner om var den dåliga ekonomin och en höjd medlesavgift. Om detta kan mna läsa i årsmötesprtokollet här bredvid. Där finns också verksamhetsplanen och budget. Vi fick in nya suppleanter i styrelsen. Det var trevligt. Vi gjorde även en stadgeändring. Efter årsmötet, c:a 20.00 mötte vi Fredrik Dahlman, informationsansvarig för fritidsgårdarna. Informationen flödar ut under den fyndiga titeln "Freetime". SLTV behöver föryngra sig så ett samarbete med Freetime är en mycket bra grej. De närvarande var mycket nöjda med vad de fick höra. De uppmanades också att ge uppdrag åt freetimeredaktionen. Kanske det under året kan ge mera spännande samarbeten?

Dagordning årsmötet 2012

Punkter enligt de nya stadgarna för hur årsmötet ska gå till. Inkluderar också förslag på stadgeändring
  57 kb

Fullmakt för representanter till årsmöte

Ladda ner denna blankett och fyll i samt ta med till årsmötet. Klart, nu representerar du din förening.
  5 kb

Verksamhetsberättelse 2011

Berättar om vad som hände under 2011. Spännande läsning då det var mycket direktsändningar.
  43 kb

Revisionsberättelse för 2011

Revisorns godkännande för den ekonomiska verksamheten 2011.
  551 kb

Verksamhetsplan 2012

Detta ska vi jobba med under 2012
  39 kb

Budget 2012

Den kalkylerade budgeten för 2012. Altså förväntade inkomster och utgifter under året.
  7 kb


    

Titta på prisbilden här