Untitled Document
 


Ansvarig utgivare har ordet
Fällande dom från granskningsnämnden
Kanalplan och instälningar av TV:n
Priser
Policy
Regler och rekommendationer för textslingan
Regler och rekommendationer för TV-program
Övriga TV-program som visas utan kostnad
Stadgar
Adress m.m.
Modern teknik
Marcel Bos
Gratis att gratulera
Årsmöte 2006
Extra årsmöte 2006
Årsmöte 2007
Förlängt tillstånd för SLTV
Årsmöte 2008
Årsmöte 2009
Årsmöte 2010
Årsmöte 2011
Årsmöte 2012
Årsmöte 2013
 
  Datum
  2023-09-26
   Gör SLTV.se till din startsida! 
Hemsidan är skapad av Orangelab.se
  / Fällande dom från granskningsnämnden

Granskningsnämnden tycker inte som vi

Granskningsnämnden begärde in prov på våra sändningar i TV-rutan från den 17 december 2009. Vilket de fick av oss. De har granskat våra program och skickat oss ett yttrande över detta. Läs hela deras brev i pdf-en här till höger.
"Sändningarna fälls. Granskningsnämnden anser att överträdelse skett av bestämmelserna om otillbörligt gynnande, sponsring och reklamförbud." Bedöm själva. Här till höger ligger de inslag som blivit fällda.
På några punkter kan man hålla med, men på andra punkter tycker jag att de överdrivit. T.ex. avsomnade Träffpunkt Täljes skylt. Det står inte mycket. De hade ju Södertälyeah! som slogan. Så det var det väll inget fel på!! Samma med C-sam, det som rösten säger är ju deras slogan. Att det stog en kylbox bakom Kristoffer när jag intervjuade honom inför piratförestälningen hadde jag ingen aning om. Fast jag själv har filmat o redigerat! Det stod visst Coca-Cola. Varenda sport-TV-program förekommer det fullt med reklamskyltar, rent löjligt. Det är sedan två infofilmer från två av våra annonsörer. Friluftfrämjandet nämner att man kan hyra utrustning i backen. Det kan jag hålla med om att det inte var så bra. Men att anordna kurser kan ju inte vara fel. Det ingår ju i verksamheten. Täljesymfonikerna visade upp sin affisch i rutan om deras aktivitet om winervals. Det stod billjettpris och var man köpte biljetter. Det kan nog vara fel. Spelar egentligen ingen roll, då alla i alla fall vet var man köper biljetter, men resten måste man ju få informera om. Skulle vi inte få det så finns det ju ingen anledning kvar för föreningar att visa upp sig i rutan. Jag tycker nog granskningsnämnden får skärpa sig och sluta med hårklyveri. Ska det varar något måste reglerna vara generösa, annars blir det inget!
Magnus, ordf.

Granskningsnämndens beslut

Brevet från granskningsnämnden på besluten till varför vi blivit fällda.
  181 kb

C-sam kabel-TV sponsorskylt

Kabel-TV och bredband från eget nät sedan 1992
  193 kb

Träffpunkt Tälje

Trffpunkt täljes sponsorskylt
  412 kb

Klipp ur piratfilmen på grönan

Här intervjuas Kristoffer inför förestälningen. Det står en cola-kyl nere i det höra hörnet i bild!
  2524 kb

Ragnhildsborgsbacken infofilm

En informationsfilm om raghildsborgsbackens skidskola från friluftsfrämjandet
  1966 kb

SOF annons om Winerafton

Infofilmen från Täljesymfonikerna om den musikupplevelse de ska spela benämnd "Winerafton"
  2231 kb


    

Titta på prisbilden här