Untitled Document
 


Ansvarig utgivare har ordet
Fällande dom från granskningsnämnden
Kanalplan och instälningar av TV:n
Priser
Policy
Regler och rekommendationer för textslingan
Regler och rekommendationer för TV-program
Övriga TV-program som visas utan kostnad
Stadgar
Adress m.m.
Modern teknik
Marcel Bos
Gratis att gratulera
Årsmöte 2006
Extra årsmöte 2006
Årsmöte 2007
Förlängt tillstånd för SLTV
Årsmöte 2008
Årsmöte 2009
Årsmöte 2010
Årsmöte 2011
Årsmöte 2012
Årsmöte 2013
 
  Datum
  2023-09-26
   Gör SLTV.se till din startsida! 
Hemsidan är skapad av Orangelab.se
  / Marcel Bos

Marcel Bos
Vår medarbetare och styrelseledamot Marcel Bos har lämnat oss. Han avled mycket hastigt i sitt hem. Han är saknad av sin mor Marianne, släkt, vänner, medarbetare samt av SLTV:s styrelse. Avskedshögtid sker i Hagabergs kapell den 16/1 kl. 13.30. Anmälan för deltagande sker till telefon 08/550 942 91 (Anita) före 11/1.
 
Han började att engagera sig inom SLTV under hösten 2006. Härefter har han producerat ett flertal program och nyhetsinslag. Mest känd var han kanske i projektet för att rädda Maren. Även teknik och datorer samt miljön har engagerat honom mycket. Klicka här för att se en film med korta inslag ur alla TV-program han har gjort åt SLTV. Det sista inslaget är också det som spelades in senast med honom. Endast elva dagar före sin bortgång. Det blev inget av detta projekt, utan hans slutord får vara som ett avslut i hans karriär.
SLTV:s styrelse

Titta på prisbilden här