Untitled Document
 


Ansvarig utgivare har ordet
Fällande dom från granskningsnämnden
Kanalplan och instälningar av TV:n
Priser
Policy
Regler och rekommendationer för textslingan
Regler och rekommendationer för TV-program
Övriga TV-program som visas utan kostnad
Stadgar
Adress m.m.
Modern teknik
Marcel Bos
Gratis att gratulera
Årsmöte 2006
Extra årsmöte 2006
Årsmöte 2007
Förlängt tillstånd för SLTV
Årsmöte 2008
Årsmöte 2009
Årsmöte 2010
Årsmöte 2011
Årsmöte 2012
Årsmöte 2013
 
  Datum
  2023-12-09
   Gör SLTV.se till din startsida! 
Hemsidan är skapad av Orangelab.se
  / Regler och rekommendationer för textslingan

Regler och rekommendationer för textslingan
 
Textslingan, "slingan"

"Slingan" består av en eller flera sidor (skyltar) och infosnuttfilmer som visas efter varandra och som utfyllnad mellan TV-programmen. Inga bestämda tider kan bokas. Dock kan man räkna med att innehållet visas minst var femte minut 7 dagar i veckan, utom när det visas TV-program.

Innehåll

Gör texterna så korta som möjligt. Tänk på att en sida som ligger för länge gör att åskådaren tappar intresset. Första sidan bör vara namngiven, gärna med kontaktperson och telefonnummer eller liknande.

Den minsta fontstorlek vi använder är 20 (font = typsnitt). Textmassan får vara högst 24 rader med 80 teckens längd. Maxtiden för varje textsida är dock ca 30 sekunder. Det enklaste sättet att se om texten är lagom lång är att själv provläsa den för att "känna" på den.

Informationstexten kommer att vara utlagd veckovis. Om sidan ligger ute längre än den beställda perioden, betalar man inget extra för detta. Text på ett annat språk än svenska får förekomma om en översättning till svenska finns på samma sida.

Musik, bilder och copyright

Var uppmärksam på copyrightskyddet för bilder och musik. Detta gäller även material från Internet. Egen framförd musik och egenkomponerad och/eller komponerad för mindre än 50 år sedan måste vara godkänd av den som framfört/komponerat stycket. Anledningen till detta är att SLTV ej har slutit något avtal med STIM eller ifpi då det i dagsläget kostar för mycket.

Ska fotografier användas måste fotografens namn framgå och fotografen måste ha gett sitt medgivande. Använd gärna egenproducerade bilder.

SLTV kan hjälpa till med att ta bilder och ta upp ljud.

Egenproducerat datamaterial

Färdigt material ska vara i databildsformaten jpg, bmp eller gif. Helst i storleken av en skärmsida = 720 x 576 pixlar. (Går oftast att läsa av i bildbearbetnings-programmen). Ljud och musik i formatet wav. (Cd-kvalité 44100Hz, 16 bitar). Text är bäst att lämna i formaten .txt eller .doc. Ange även önskemål om fontsort, typsnitt, och/eller skicka med fonten i formatet "true type" (.ttf). Färdiga layouter kan gärna lämnas som PowerPoint-presentationer

Infosnuttfilm (videofilm max en (1) minut)

Här kan ni göra en kort presentation av er förening eller aktivitet. Ett slagkraftigare och personligare format att få ut sitt budskap på. Vi ser helst att filmen har lokal förankring. Gör en egen film eller anlita någon för detta. Om du vill använda en färdig film eller del därav, måste du kontakta upphovsmannen. Filmen är troligen copyrightskyddad och då kan vi ej ta emot den utan medgivande. Reglerna för musik och bilder gäller även för infosnuttfilmerna.

Filmen ska levereras på videoband med angivande av start- och stopptid-punkter. Följande videoformat kan vi ta emot materialet på: DV, DVcam, Beta, DVD, SVHS, Hi8. De tre första är att föredra. VHS mottas undantagsvis, men det beror på kvalitén. Andra videoformat kan vi också ta emot, men då tillkommer en extern konverteringskostnad.

SLTV kan för närvarande ej hjälpa till med redigering av videomaterial.

Ansvar

SLTV står som ansvarig utgivare och förbehåller sig rätten till att ändra och/eller inte ta med material som vi misstänker kan bryta mot Radio- och TV-verkets regler, copyright, våra stadgar, etiska hänsyn eller vår policy.Titta på prisbilden här