Untitled Document
 


Ansvarig utgivare har ordet
Fällande dom från granskningsnämnden
Kanalplan och instälningar av TV:n
Priser
Policy
Regler och rekommendationer för textslingan
Regler och rekommendationer för TV-program
Övriga TV-program som visas utan kostnad
Stadgar
Adress m.m.
Modern teknik
Marcel Bos
Gratis att gratulera
Årsmöte 2006
Extra årsmöte 2006
Årsmöte 2007
Förlängt tillstånd för SLTV
Årsmöte 2008
Årsmöte 2009
Årsmöte 2010
Årsmöte 2011
Årsmöte 2012
Årsmöte 2013
 
  Datum
  2023-12-09
   Gör SLTV.se till din startsida! 
Hemsidan är skapad av Orangelab.se
  / Regler och rekommendationer för TV-program

Regler och rekommendationer för TV-program, tidslagda

Innehåll

Ett TV-program eller film är ett utmärk sätt att marknadsföra sig på. Vi ser dock helst att filmen har lokal förankring. Hyr en kamera hos kommunala mediecentralen (KMC) och gör en egen film, eller anlita någon för detta. Se även www.kmc.sodertalje.se på Södertäljes hemsida. SLTV förbehåller sig rätten att tacka nej till material som inte följer föreningens policy.

Ansvarig utgivare och copyright

Den som ska sända TV-program måste utse en ansvarig utgivare. Denna ska godkännas av SLTV:s ansvariga utgivare. Vidare ska denna person också registreras hos berörd myndighet. I programmet ska det klart framgå vem som är ansvarig utgivare och vem som står bakom programmet. En informationstext i inledningen och en i slutet där det framgår vem som är utgivare och var denne går att få tag på. En logotypen i högra hörnet bör det också vara. Se även vidare i SLTV:s stadgar.

Var uppmärksam på copyrightskydd av musik. Egen framförd musik och egen komponerad eller/och komponerad för mindre än 50 år sedan måste vara godkänd av den som framfört/komponerat stycket. Anledningen till detta är att SLTV ej har slutit något avtal med STIM eller ifpi då det i daxläget kostar för mycket.

Om du vill använda fotografier eller en färdig film eller del därav, måste du kontakta upphovsmannen så att denne kan ge sitt medgivande. Annars kan vi ej visa materialet. Använd gärna egenproducerade filmsekvenser och bilder.

Visningstider och priser

SLTV programtablålägger alla TV-program i samråd med ansvarig utgivare för programmet, men SLTV förbihåller sig rätten att fastställa den slutgiltiga sändningstiden.

För att få visa TV-program måste medlemsavgiften vara erlagd.

En minimiavgift utgår alltid, men annars är det programmets längd som avgör vad det kostar att sända. Ett antal repriser ingår alltid. Se vidare i prislistan.

Leveransformat

Filmen ska levereras på videoband, med angivandet av start- och stopp-tidpunkter. Följande videoformat kan vi ta emot materialet på: DV, DVcam, Beta, DVD, SVHS, Hi8. De tre första är att föredra. VHS mottas undantagsvis, men det beror på kvalitén. Andra videoformat kan vi också ta emot, men då tillkommer en extern konverteringskostnad.

SLTV kan, för närvarande, ej hjälpa till med redigering av videomaterial.

Övrigt

Sponsorer kan man skaffa sig för att finansiera sitt TV-program med. Dessa får endast visas före och efter programstart och i naturliga pauser, t.ex. mellan första och andra akten i en teaterpjäs. Se vidare Radio- och TV-verkets regler för detta. Det skall tydligt framgå sändande förening respektive sponsor. Om TV-programmet ej innehåller några sponsorskyltar, kan SLTV själva lägga in sponsorskyltar.

SLTV kan givetvis sända program på andra premisser än ovanstående, men detta får parterna komma överens om i ett särskilt avtal. SLTV förbehåller sig rätten att tacka ja till program, utan avgifter eller ersättningar, som bidrar positivt till kanalens karaktär. Dessa kommer då att sändas under SLTV:s egna ansvariga utgivare.Titta på prisbilden här