Untitled Document
 


Webbsidor med ljud och bild
Alla Sveriges lokala TV-stationer
 
  Datum
  2022-09-26
   Gör SLTV.se till din startsida! 
Hemsidan är skapad av Orangelab.se
  / Alla Sveriges lokala TV-stationer

Ett försök att lista alla lokala TV-stationer i Sverige

Sidan skapad i augusti 2011, uppdaterad hösten 2012.
 
På denna sida har Göran Johansson försökt lista allla verksamma lokala TV-stationer i Sverige 2011. Några är med i riksförbundet öppna kanaler och andra inte. Det kan bero på sändningsformen. Vissa av kanalerna kanske inte sänder under den formen utan med bara utgivningsbevis och sedan gjort upp med kabel-TV-bolagen. Den stora skillnaden för dessa är att de kan köra riktig reklam i rutan. Men de får o andra sidan också betala för att få vara med i kabel-TV-nätet. Dessa kanaler måste också följa de regler som gäller för de stora kanalerna typ TV4 och så. Då de  tjänar pengar och inte har ett ideélt syfte får de ej heller visa material som är gratis under "cc"-direktivet (cc=icke kommersiell).
 
Varje år är det enstaka som tillkommer och enstaka som försvinner. Jag har uteslutit dem som i praktiken har vilande verksamhet. Och för dem som ej svarade på mitt senaste utskick så tvingades jag gissa om de sänder eller inte. Osby drivs som kommunal verksamhet. Bland resten är de flesta ideélla föreningar men en minoritet är företag.

Jag försöker be så många som möjligt av Sveriges lokal-TV-stationer att sända mina filmer. Innan du ber samtliga att visa dina filmer så bör du dock ha vissa praktikaliteter klart för dig.

När jag har film att skicka, då tar det mig 50 timmar att försöka kontakta alla de lokal-TV-stationer som finns på nedanstående lista. Nu förstår du kanske varför jag är den ende som försöker hålla kontakt med samtliga lokal-TV-stationer i Sverige och Svenskfinland.

TV-stationer har ett sändningsschema som gör att din film måste ha rätt längd. Det finns många olika varianter. Jag har funnit det optimalt att göra 26-27 minuter långa filmer. Du förlorar dock inte mycket i tittarsiffror genom att göra betydlgt kortare filmer. Vad du däremot ska se upp med är att sändningsschemat i många fall gör det omöjligt att sända längre filmer. Dvs många lokal-TV-stationer kan bara sända långa filmer om de delas upp i kortare bitar.

Innan du skickar dina filmer till en viss lokal-TV-station så ska du fråga om de är intresserade. Generellt sett lider lokal-TV brist på pengar, vilket lett till brist på administrativa resurser. Och det är tidsödande att bry sig om filmer gjorda av utomstående.

Många visar bara filmer som har anknytning till sändningsorten. Och några vill ha betalt för att visa filmer från utomstående. Dessutom är det inte säkert att den sändningsansvarige har samma smak som du.

Därför föreslår jag att du till att börja med skaffar goda kontakter med den lokal-TV-station som finns närmast dig. När det gäller dem som drivs som ideell förening så är det i vissa fall så att man kan bli medlem i den sändande föreningen, men hos andra finns sändningstillståndet hos en paraplyorganisation som sänder de program som görs av medlemsföreningarna, dvs som privatperson blir man medlem i någon av de föreningar som gör program.

Angående möjligheten att låna utrustning från lokal-TV-station för att spela in sina filmer. Situationen varierar mycket.

För att din film ska kunna sändas så krävs att den följer rätt teknisk standard. Huvudregeln är att lokal-TV fortfarande använder mini-DV. De flesta föredrar att få filmer som är mpg2-komprimerade men ibland ombeds jag i stället skicka mini-DV-band. Jag bifogar den specifikation som jag använder och som används av finlandsvensk lokal-TV. Specifikationen är skriven för Adobe Premiere Pro men fungerar även för Adobe Premiere Elements, och i praktiken ska det gå att komprimera likadant även med många andra redigeringsprogram. Den praktiska skillnaden mellan specifikationen respektive redigeringsprogrammens förhandsval, det är att den färdiga filen blir något mindre för att kräva mindre datakraft.

Video settings:
Codec: MainConcept MPEG Video
Quality: 5.0 (high quality)
TV Standard: PAL
Frame Rate [fps]: 25
Field Order: Lower
Aspect Ratio: 4:3
Profile: Main Profile
Level: Main Level
Frame Width [pixels]: 720
Frame Height [pixels]: 576
Bitrate Encoding: VBR, 2 Pass
Minimum Bitrate [Mbps]: 4.0000 (low quality)
Target Bitrate [Mbps]: 5.5000 (low quality)
Maximum Bitrate [Mbps]: 7.0000 (medium quality)

Audio settings:
Audio Format: MPEG
Codec: MainConcept MPEG Audio
Audio Layer: MPEG-1, Layer II Audio
Audio Mode: Stereo
Sample Size: 16 bit
Frequency: 48 kHz
Bitrate [kbps]: 224

Multiplexer settings:
Multiplexing: MPEG-2
Bitrate Type: Variable
Mux Rate [kbps]: 0
Packet Size [bytes]: 2048
Packets/Pack: 1
Video Buffer Size [kB]: 0
Audio Buffer Size [kB]: 4

 
Dorotea Lokal-TV Förening
kontaktinfo: Jan-Åke Persson, 0702527196, janoak@gmail.com
--

I Finland finns flera lokaltevestationer som sänder på svenska. En lista finns på
www.lokaltv.org/pages/tvmap.html
Om du går till den listan ser du att de flesta har inte uppdaterat på flera år. Jag har fått beskedet att det beror på att kontaktinformationen varit oförändrad. Men jag har även fått beskedet att svenskspråkig lokal-TV i Finland lider brist på medarbetare vilket betyder att verksamheten i flera fall är tynande. Nykarleby och Närpes har dock betald anställd och jag har märkt att det är dessa båda som det är lättast att nå.
Obs att lokal-TV i Finland arbetar under helt andra villkor än i Sverige, så förutsättningarna för att dina filmer ska visas är också helt olika. För detaljer, skriv till ovan nämnda Nykarleby eller Närpes.
 
Göran Johansson, Lund

Titta på prisbilden här