Untitled Document
 


Lär dig redigera video eller göra en TV-sändning
Bevara gammal film om Södertälje
Låt fler ta del av Södertäljes rika kulturliv!
Stävja ungdoms- brottsligheten i Södertälje
______________ här under är det avslutade projekt:
EU-debatt om konstitutionen
Härma - för att förstå
Storstads-TV
 
  Datum
  2022-09-26
   Gör SLTV.se till din startsida! 
Hemsidan är skapad av Orangelab.se
  / Bevara gammal film om Södertälje

Följande projekt har vi sökt pengar för hos statens kulturråd:

(Nedanför texten finns ett filmexempel)
 
 

Bevara den gamla kulturen om Södertälje som finns på rörligt media (film/video)

 

Södertälje är en stad i förvandling som just nu står under stark påverkan av många internationella kulturer. Samtidigt pågår en förändring av mediet för rörliga bilder. Detta sammantaget förstärker behovet av att samla in, katalogisera och bevara så mycket som möjligt av det som finns i form av film och video när det gäller Södertälje. Vi vill skapa ett arkiv som ska vara öppet för allmänheten, för forskning och för framtida medier. Personalen samlar aktivt in material dels genom redan existerande källor, dels via allmänheten. För att få in material från allmänheten anordnas en annonskampanj via tidningar, radio och TV samt Södertäljes affärer inom elektronikområdet. Efter digitalisering av materialet dokumenterar personalen i text, med tidsangivelser, vad som syns i bild genom t.ex. nedtecknade intervjuer av äldre Södertäljebor eller med hjälp av andra källor.

 

Tillgänglighet för allmänheten

 

Resultatet av detta projekt ska bli en databas som framförallt allmänheten har tillgång till via stadsbiblioteket. Materialet kommer också ge forskare större möjligheter att jämföra gårdagens seder och bruk med dagens. Handikappade får här en speciell möjlighet då stadsbiblioteket är anpassat för dem. Ett annat resultat är att det ska skapas en film om Södertälje för att visas i TV. Projektet ska också försöka reda ut de upphovsrättsliga frågorna så att så mycket som möjligt av materialet fritt ska kunna användas i andra media.

 

Digitalisering av materialet

 

Digitaliserningen av film och videoband ska ske med den kvalité och de krav som är uppställda av institutionen Statens ljud- och bildarkiv, f.d. ALB. Vi har kapacitet över för detta i vår professionella digitaliseringsutrustning. Vi har tillgång till alla typer av bandmaskiner och 8 mm filmscanners via ett samarbete med Filmklubben Parentesen. 16 mm och 35 mm film får dock lämnas bort. Det är viktigt att materialet blir av högsta kvalité. Vi tänker ta lärdom av de idéer och erfarenheter som kommit fram ur SLAB:s eget digitaliseringsprojekt. Se vidare: http://www.slba.se/journaldigital/introduktion.htm

 

Detta projekt kan ge följande påverkan på samhället

 

Ökad tillgänglighet för barn och ungdom

Här kan barnen få en lätt till gänglig förståelse för hur mormor levde när de ändå är på biblioteket och lånar böcker.

 

Etniska mångfalden

Södertälje är en etnisk mångfald. Därför behövs ett bevarande av gårdagens kultur för att förstå morgondagens kultur som just nu håller på att skapas i Södertälje. Vi tror att den invandring som började redan på sextiotalet kan avspegla sig i materialet som kommer att katalogiseras. När man ser den utvecklingen kanske man också kan förstå vad som kommer att hända i framtiden.

 

Ej ökad jämställdhet mellan könen

Tyvärr, historian är ett faktum, och kan ej ändras.

 

Ökad tillgänglighet för funktionshindrade

Det är meningen att projektet ska redigera ihop filmer av materialet för att sedan kunna visa den i TV. Ett digitaliserat material skapar möjlighet till bättre tillgänglighet och sökbarhet i en databas. Databasen ska vara öppen för allmänheten och med särskild vikt på funktionshindrade. Med gårdagens teknik var detta inte möjligt förutom med stora manuella insatser.

 
Styrelsen


Svart/vit film från 30-talet  -  
Ett exempel på hur en kopiering kan se ut. Ruben Andersson filmat med egenhändigt byggd kamera. Bidrag från Ingrid och Sven Uddman. (2537 kb)Titta på prisbilden här