Untitled Document
 


Lär dig redigera video eller göra en TV-sändning
Bevara gammal film om Södertälje
Låt fler ta del av Södertäljes rika kulturliv!
Stävja ungdoms- brottsligheten i Södertälje
______________ här under är det avslutade projekt:
EU-debatt om konstitutionen
Härma - för att förstå
Storstads-TV
 
  Datum
  2022-09-26
   Gör SLTV.se till din startsida! 
Hemsidan är skapad av Orangelab.se
  / EU-debatt om konstitutionen

Direktsänd EU-debatt om konstitutionen

 

Bakgrund

Som lokal TV-kanal har vi en unik möjlighet att presentera ett politiskt stoff på ett nära och engagerande sätt. Vi skickade två förslag på hur vi skulle kunna presentera EU:s konstitution till EU2004-stiftelsen. Ett av dem antogs och resulterade i en direktsänd debatt om EU:s konstitution och frågor kring denna.

 

Genomförande

Genom bidraget har vi haft möjlighet att anlita de kvalificerade nyckelpersoner som har till yrke det vårt frivilliga nätverk inte innehåller: djup kunskap om EU:s uppbyggnad och de problem / möjligheter som finns, samt en sändningsproducent och en inslagsproducent.

Många frivilliga krafter har sedan genomfört och slutfört projektet. Ett stort nätverk har bidragit med tid, tid, tid, entusiasm och kunnande.

 

Resultat

Tillsammans har dessa krafter givit ett direktsänt, 60 min långt TV-program, Detta har dessutom repriserats 70 gånger. Vi har också sänt över kopia av programmet till berörda partier och tjänstemän - ca 15 st. Ekonomiskt kan man skatta bidraget till 972:-/ sänd timme eller 90 öre per tittare. Den från föreningen anslagna resursomfattningen har blivit 396 mantimmar, med en konventionell interndebitering (700:-/tim) skulle detta motsvara 277 200:-. Dessutom har föreningen bidragit med sändningstid, som för medlemmar kostar 36 000:-. Till detta kommer minst 28 tim från de politiska partierna tillsammans.


Programstart för EU-debatten.

Inspelningen skedde i stadshusets infocenter. Jesper Katz är en utmärkt programledare. All grafik har Rickard Boija designat.
  2348 kb

Vad tycker folk på stan om EU?

Ett program utan att folk på stan får synas i bild blir inget bra lokalt program! Hör vad de kan mycket om EU...
  1940 kb

Så här går själva debatten till

Här ställs politikerna mot väggen och får försvara sig! I bakgrunden syns delar av Järngatan och träden framför Stadshotellet.
  1075 kbTitta på prisbilden här