Untitled Document
 


Lär dig redigera video eller göra en TV-sändning
Bevara gammal film om Södertälje
Låt fler ta del av Södertäljes rika kulturliv!
Stävja ungdoms- brottsligheten i Södertälje
______________ här under är det avslutade projekt:
EU-debatt om konstitutionen
Härma - för att förstå
Storstads-TV
 
  Datum
  2023-09-26
   Gör SLTV.se till din startsida! 
Hemsidan är skapad av Orangelab.se
  / Låt fler ta del av Södertäljes rika kulturliv!

(Nedanför texten finns ett filmexempel)
 
 
Fördjupa kulturutbudet i Södertälje och även för resten av Sveriges rike

 

Södertälje har ett rikt utbud på kultur. Här borde alla vara nöjda. Men det finns ett stort fel. Det är att samma personer som går bara på ”sina” föreställningar. Assyrier/Syrianer går på sina, finnarna går på det finska. Södertäljes kulturelit går på Oktoberteatern, osv. Vi i Södertälje lokal-tv skulle vilja ta ett nytt och annorlunda grepp om detta. Vi vill sprida ut alla dessa olika föreställningar/kulturhändelser till alla medborgare i främst Södertälje men även till övriga världen. TV-mediet har stor genomslagskraft och vi vet med bestämdhet att alla dessa kulturhändelser får en mängd nya åskådare om de visas i TV. Sådana personer som aldrig skulle ha en tanke på att gå och se just den föreställningen och troligen skulle även några av dem bli så pass intresserade att de nästa gång går dit och tittar.

 

För att se ett verkligt resultat måste sändningar ske kontinuerligt under en längre tid. Vi har därför valt att under ett halvårs tid spela in kulturhändelser med stor bredd, för att i efterhand visa dessa i TV-rutan. Det ska också läggas ut på webben så att alla kan se det. Det är vår förhoppning att viss information ska kunna ses i 3G-telefoner. Vi har även kontakt med andra lokal-TV-stationer, det möjliggör visning i andra delar av Sverige.

 

För att genomföra detta behöver vi anställa två personer på heltid. Dessutom behövs det extrapersonal vid de inspelningar som ska göras. Den teknik som behövs är till stora delar redan tillgänglig. Södertälje lokal-TV har det mesta som behövs. Eventuellt kan det finnas behov av viss komplettering. Södertälje kommun bidrar med lokaler för personal, och även en del teknisk utrustning som inköpts för tidigare projekt.

 

En av de medlemsföreningar som finns med i SLTV, filmklubben Parentesen, har mer än 10 års erfarenhet av att dokumentera teater, revyer och operaföreställningar i Södertälje med omnejd. Nyligen fick de en förfrågan om att dokumentera revyn i Oxelösund! Med hjälp av deras erfarenhet kommer vi att kunna genomföra detta på ett bra och professionellt sätt.

 

Projektet måste naturligtvis följa de avtal och regler som finns kring upphovsrätt musik m.m. Detta kommer att kräva både tid och pengar.

 

Budget

Budgeten är baserad på att göra 36 inspelningar under ett halvår. Vi gick igenom aktivitetskalendrar m.m. över kulturutbudet i Södertälje för ett år och valde ut föreställningar med lokala aktörer eller med lokal anknytning. Det blev 72 st för ett år och det inkluderar teater, dans, musik m.m. Om den genomsnittliga tiden för varje aktivitet är 1,5 timmar skulle det på ett halvår bli 54 timmar färdiga tv-program. Produktionskostnaden per timme blir då 16 296 kr. Vår erfarenhet är att varje program kan köras c:a 150 gånger under en 5-årsperiod. Detta innebär att det totalt blir 8 100 timmar att visa i TV-rutan. Det blir 108 kr i timmen. Jag tror att det priset är oslagbart för högkvalitativ kultur!

 
Styrelsen


Kanalbandet spelar på Estrad...  -  
...och så här skulle det kunna se ut!!! Södertälje har ett flertal scener där mycket olika saker utspelar sig som fler skulle kunna se. (1779 kb)Titta på prisbilden här