Untitled Document
 


Lär dig redigera video eller göra en TV-sändning
Bevara gammal film om Södertälje
Låt fler ta del av Södertäljes rika kulturliv!
Stävja ungdoms- brottsligheten i Södertälje
______________ här under är det avslutade projekt:
EU-debatt om konstitutionen
Härma - för att förstå
Storstads-TV
 
  Datum
  2022-09-26
   Gör SLTV.se till din startsida! 
Hemsidan är skapad av Orangelab.se
  / Stävja ungdoms- brottsligheten i Södertälje

Ungdomsbrottslighet — Södertälje

 

Södertälje har en hög brottslighet. För att på sikt minska detta måste siktet vara inställt på ungdomar och deras start av brottslighet. Kan man fånga in dem precis efter deras första brott är chanserna stora att bryta ett felaktigt beteende - det är oftast där brottets bana börjar. Detta projekt har till syfte att minska ungdomsbrottsligheten och på sikt öka tryggheten för stadens invånare. Detta ska göras genom TV-mediet. Mediet är utmärkt för sådana syften. Liknande TV-program förekommer i riksmedia i stil med ”Efterlyst” som har visats i TV3. Grundtanken är liknande, men för att det ska passa på en mer lokal nivå måste programformen justeras väsentligt. Bildvalet måste exempelvis vara mer restriktivt, just på grund av att lokal-TV är så nära invånarna. Detta har vi märkt av i flera sammanhang tidigare. Vittnessökning är en viktig bit som måste finnas med. Allmänna varningar och tips och råd är en naturlig bit, att visa på bra ungdomsaktiviteter, att visa på statistik så att människorna kan känna sig tryggare. Visa på goda exempel på ungdomar som kommit på rätt spår igen, ut och prata med folk m.m.

 

För att verkligen skapa ett påvisbart resultat måste projektet pågå kontinuerligt under en längre tid. Vi har därför valt att under ett halvårs tid sätta upp en miniredaktion på tre personer. Dessa tre bör ha följande formella positioner: projektledare, journalist/redigerare, fotograf/redigerare.

 

Redaktionen har möjlighet att med mycket kort varsel lägga ut enkel information, intervjuer m.m. i TV-rutan. Detta varvas, t.ex. var 14:de dag, med att visa ett TV-program i form av en paneldebatt, reportage, information m.m. i fördjupande form. För att göra dessa program så effektiva som möjligt bör sändningsformen var direktsändning. Detta gör också att vi kan ha både telefonsluss och webbsluss. Vår erfarenhet är att denna form är den mest resurssnåla i längden, även om det just vid själva direktsändningen är väldigt personalkrävande. Programmet kan sedan gå intensivt i repriser fram till nästa direktsändning. Det ska också läggas ut på webben så att alla kan se det. Det är vår förhoppning att delar av informationen också ska kunna ses i 3G-telefoner. Projektet ska givetvis samarbeta med alla relevanta instanser inom området, t.ex. polis, kommunen, fastighetsbolag, KRIS, "farsor och morsor på stan", företagarföreningen m.m. m.m.

 

För att genomföra detta behöver vi anställa tre personer på heltid. Dessutom behövs det extrapersonal vid de direktsändningar som ska göras. Den teknik som behövs är till stora delar redan tillgänglig. Södertälje lokal-TV har det mesta som behövs. Eventuellt kan det finnas behov av viss komplettering. Södertälje kommun bidrar med lokaler för personal, och även en del teknisk utrustning som har inköpts för tidigare projekt.

 

Projektet måste naturligtvis följa de avtal och regler som finns kring upphovsrätt, musik m.m. Detta kommer också att kräva både tid och pengar.

 

Budget

Budgeten är baserad på att göra 10 direktsändningar under ett halvår.Titta på prisbilden här