Untitled Document
 


Lär dig redigera video eller göra en TV-sändning
Bevara gammal film om Södertälje
Låt fler ta del av Södertäljes rika kulturliv!
Stävja ungdoms- brottsligheten i Södertälje
______________ här under är det avslutade projekt:
EU-debatt om konstitutionen
Härma - för att förstå
Storstads-TV
 
  Datum
  2022-09-26
   Gör SLTV.se till din startsida! 
Hemsidan är skapad av Orangelab.se
  / Storstads-TV

Södertälje lokal-TV sökte medel från kommunens projektet "Storstadsatsningen" Vi ville göra TV-program om de olika projekten som skapades för att öka integrationen. På detta sätt skulle mervärdet av de satsade pengarna öka då flera kunde ta del av de olika projekten genom TV-rutan. Nedan följer de rapporter som skrev i samband med halvårsrappoteringarna. Dessa beskriver ganska bra vad som gjordes.

Halvårsrapport, Storstads-TV för hösten 2002

 

Under sommaren arbetade Lena Zacke som projektledare och Jonatan Persson som fotograf och redigerare. Projektledaren ägnade sig mycket åt att planera den första marknadsföringskampanjen, skapa logotyp, vinjetter för programmet samt vinjettmusik, jinglar. Fotografen ägnade en stor del av sommaren just till det, att fotografera olika företeelser i stadsdelarna, intervjua personer och göra research på programinslag.

 

Under sommaren löste man också en hel del tekniska problem. Att få hem och installera redigeringsdatorn, få ett fungerande flöde mellan in- och output, kalibrera bildskärmar, monitorer och högtalare, har varit ett tidsödande arbete som inneburit många telefonkontakter med leverantörer och teknisk expertis.

 

Projektledaren höll under sommaren kurs för ett gäng entusiastiska tjejer. Kursen genomfördes i samarbete med Studiefrämjandet, som stod för kostnader för mat och fika till eleverna samt tillhandahöll Studiefrämjandets studiematerial. När kursen var avslutade hade man producerat flera inslag till programmet samt funnit en av StorstadsTVs  två programledare. Även en andra programledare rekryterades av projektledaren.

 

I samband med valet började Eva Nilzon arbeta på redaktionen. Hennes arbete koncentrerades i början på de fyra valdebatter man skulle sändas, från vardera Hovsjö, Geneta, Ronna och Fornhöjden. Debatterna bandades och kortades ner, samt översattes till finska och assyrisk/syrianska innan de sändes i anslutning till program om de fyra områdena.

 

Den 6e september tog Lena Zacke ledigt, bland annat för att bli förälder, och under hösten har redaktionen bestått av Eva Nilzon och Jonatan Persson. Man har sänt sammanlagt 16 program, med teman som mat, dans, musik, mobbning, trygghet, språk, fotboll m.fl. samt även ett program som behandlade valresultatet. Programtiden har pendlat mellan 25 – 35 minuter. De flesta programmen översattes till suryoyo och finska och sändes som egna program efter det svenska programmet.

 

Under höstlovet höll Jonatan Persson ytterligare en kurs för skolungdomar, resultatet blev två färdiga inslag och idéer till flera. Eva Nilzon har också utbildat 10 fritidsledare från 6 fritidsgårdar i Södertälje i hur man gör TV. Det har resulterat i ett inslag, men förhoppningsvis sått ett frö till många fler.

 

StorstadsTVs redaktion har under hösten förstärkts med en Redaktionskommitté där boenderåd och fritidsgårdar i storstadsområdena fått utse representanter. Kommittén har som uppgift att sprida information om StorstadsTV, diskutera innehållet i programmen samt att förmedla idéer till redaktionen på möjliga framtida inslag. Kommittén har träffats 5 gånger under hösten.

 

Sändningarna för 2002 avslutades den 13e december med en Luciasändning. Där ställde elever från kulturskolans körverksamhet, under ledning av Ann Ljungqvist upp med sång, Torekällberget lånade ut lokaler och Telgebostäder sponsrade musikavgiften till STIM.

 

Eva Nilzon, vik. projektledare

 
************************************************************
 
Verksamhetsrapport Storstads-TV, våren 2003
 
Redaktionen har bestått av följande personer:

Projektledare Lena Zacke 50%

Projektledare Staffan Atterhall 50%

Fotograf/redigerare Jonatan Persson 100%.

 

Verksamheten har bedrivits i Torekällskolan. Varje vecka har vi producerat ett nytt program, 30 minuter långt, som repriserats var fjärde timme. Programmen har dubbats till finska och suryoyo

 

Vi har försökt att hålla oss till ett särskilt programtema varje vecka och det har visat sig vara en bra lösning.Ett program handlade om ”Idrott och Integration” (19 mars) och gjordes som en debatt i Soldalaskolans gymnastiksal med 15 deltagare. Programmet spelades in med tre kameror och färdigmixades på plats. Lena var debattledare. Under våren har vi också producerat en novellfilm på temat mobbning, Oceanens blå känsla, tid c:a 25 minuter. Några elever i ÅK 7-8 besökte redaktionen och bad om hjälp att spela in och få hjälp med manusskrivning. Det blev ett lyckat resultat och filmen har rönt intresse bl.a. från ”Friends”-organisationen för vidare programdistribution. (Se bild längst ner)

 

Vi har knutit en ny programledare till oss, (Gabi Ataseven) han har tillfört många bra idéer och fungerat utmärkt i bild som matchning till Lena/Jonatan som varvat som programledare.

 

Integrationsprofilen i programmen har kunnat upprätthållas vilket framgår av alla programteman.

 

Vi har haft samarbete med Södertörns folkhögskola som bidragit med inslag till ett komplett program, liksom några elevfilmer från Täljegymnasiet. Praktikanter har varit hos oss i två omgångar. 3 flickor från avgångsklassen på medialinjen (Täljegymnasiet) och Riam, 18-årig Irakier från Västergårdsgymnasiet som arbetade med stort engagemang. Praktikanterna var här i 14 dagar.

 

Fyra protokollförda möten med Styrgruppen har hållits.

 

Under sommaren har program repriserats.

 

Staffan Atterhall                                   Lena Zacke
 
*************************************************************
 
Inför sändningarna hösten 2003 ändrades det ursprungliga konceptet till ett med mer nerv i, ett direktsänt TV-program. Förändringen är till stora delar skapade av Staffan Atterhall och Lars Björkvall Läs har den rapport Kristina Börjesson skrev efter att projektet var avslutat:

 

 

Uppföljning av projektet

TV tälje

för hösten 2003

 

StorstadsTV har utvecklats till tv tälje med målet att utöka och bredda programinnehållet, för att därigenom få större genomslagskraft och öka tittarintresset.

 

Programkonceptet

Programkonceptet byggde på direktsändning från en provisorisk studio i Stadshuset (Infocentret). Det blev ett magasinsprogram med debatter, gäster och förinspelade reportage. Ny programvinjett, nytt programnamn, nya jinglar, är ingredienser som på ett påtagligt sätt förändrat programdesignen. 3 kameror har använts i studion. Programledarna Lena Zacke, Gabriel Ataseven och Jonatan Persson har guidat de olika temana och debattörerna under sändningen. Även inslag som medborgerlig medverkan, ”Folkets Röst”, där synpunkter kunde framföras kring aktuella frågor.

 

Genomförandet

Under sommaren har Södertälje LokalTV-förening införskaffat (för egna medel) teknisk utrustning och installationerna i Stadshuset genomfördes under sommaren. Nätverk och kabel-TV har dragits av ansvarig utgivaren och kassören från Badhusgatan, kontrollrum har byggts i f.d. ”ljudlådan”, belysning satts på rår i taket och en TV- monitor placerats i hörnet ut mot Lovisinsgatan. Claes Börjesson, Magnus Elmborg, Mats Lundell, Kristna Börjesson gjorde alla tekniska installationer. Filmklubben Parentesen har bistått med en del kompleterande teknisk utrustning för att direktsändningen skulle fungera. Premiären sattes till 10 september; ett bra datum i nära anslutning till Eurobasketturneringen och Marenbroomröstningen. Därmed fick premiärprogrammet en bra marknadsföring och förankring i det aktuella politiska livet i Södertälje. Programmen var 55-60 minuter långa och direktsändes kl 17.00-18.00 på onsdagar, med möjlighet till öppen sluttid. Därefter repriseras programmen var fjärde timme. Sålunda blev det 7 program.

Under nov. och december övergick sändningarna till att vara inspelade ”på plats” och förinspelade. Med detta sätt producerades ca 5 program. Under julen har repriser sänts.

 

Programinnehåll

Sändningen inleddes med vinjett och löpsedel. Därefter:

·        Sporten

Med och av krönikörerna Lars ”Dala” Dahlström och Lars Björkvall. Här ventileras sportrelaterade frågor som rör Södertälje med omnejd allt från basket, ishockey, fotboll, ridning, golf, innebandy….Från elitnivå till knatte.. Tid c:a 10 minuter

·        Samhälls/Integrationsdelen

Resp. bostadsområde i Storstadssatsningen har en fast programpunkt. Annat material i denna delen av programmet kan vara t ex djupintervju med aktuell person, kulturfrågor, arbetsmarknad/industri, samhällsdebatt i soffan. Tid c:a 30 minuter

·        Nöje/Kultur/Fritid

Här blandas matreportage med på-stan-vimmel och nöjes- och evenemangstips Krönikörer är Gabriella Alnemark och Denise Dengg. Tid c:a 10 minuter

·        Avslutning

Sedvanlig programavrundning med en kort trailer om nästa veckas program

·        Total programtid 55-60 minuter.

 

Webb-TV

Programmen kan ses via Internet. Ett samarbete med www.kringelstan.se har inletts, i det att dom – som det heter – indexerar programmet och digitaliserar det till webb-TV. De olika delarna i programmet ges egna rubriker och bildar egna webbfilmer. Man klickar på rubriken och just den delen av programmet visas på datorskärmen.

Teoretiskt kan alla i hela världen som har tillgång till Internet se programmen. Programinslagen finns sedan i ett bibliotek på kringelstans portal. Dom har arbetat kostnadsfritt, med teknisk support från Magnus Elmborg.

 

Tittarundersökning

Efter att projektet avslutats så genomförde Storstadsatsningen en tittarundersökning, i form av hemskickad enkät.

 

Personal och övriga som bidragit

Under höstsäsongen

Staffan Atterhall, 75%, redaktionschef, sändningsproducent

Katarina Bergström, 50-75%, redaktionschef e 031020, fotograf, redigerare, inslagsproducent

Lena Zacke, 50%, programledare, redaktör

Jonatan Persson, 100%, fotograf, redigerare, inslagsproducent

Johanna Ställberg, vik 1 mån, redaktör, fotograf, redigerare

Gabbi Ataseven, programledare

Lars ”Dala” Dahlström, sportkrönikör

Lars Björkvall, sportkrönikör

Denise Dengg, nöjesredaktör

Gabriella Alnemark, nöjesredaktör

Sandra Westerdahl, scenograf och besökarvärd, ansvarig för infocentret.

Clarissa Krabbe, nöjeskrönikör

5-6 teknisk personal för kamera, bild & ljudmixer från filmklubben Parentesen

Richard Boija, trailers, jinglar och specialeffekter

Ulla Norstedt, chaufför vid uppstart av distributionsdatorer

Ninves Clothing Company har sponsrat kläder till programledare och krönikörer

Indiska, via Sonja Andersson, har sponsrat dekor, kuddar och ljuspunkter

Blomsterkringlan sponsrade blomsteruppsatserna

Mak Up Store – Samira Chammas  - sminkade tv-stjärnorna vid varje sändning.

Styrelsen Södertälje LokalTV-förening – 4 pers - till administration och support

 

Styrgrupp och redaktionskommitté

Styrgruppen har bestått av

Magnus Elmborg, ordf. SLTV

Staffan Atterhall, red. chef.

Lars Björkvall

Claes Börjesson ansv. utgivare

Christian Hårleman

Heinz Stucki

Weine Johansson

Katarina Bergström red chef efter 031020

 

Redaktionskommitté.

Personer verksamma inom boenderåden i Ronna, Hovsjö, Geneta, Fornhöjden har engagerats för bakgrundsarbetet till inslagen.Programstart för Storstads-TV-programmen  -  
Så här såg det ut i rutan när de första programmen rullade ut till Södertäljeborna! (997 kb)
Oceanens blå känsla
Ett ungdomsprojekt som utfördes av 4 ungdomar med stöttning från Staffan Atterhall på Storstads-TV-redaktionen. Styling och klipning av filmen gjordes av Rickard Boija. Uppmärksammad i riks-TV!
Programtablå från Storstads-TV
Så här informerades tittarna om när Storstads-TV-programmen visades.
Startjingel för TV-tälje  -  
Så här inleddes varje program för TV-tälje-projektet (2678 kb)
Staffan vid Maren
Så här såg det ut när redaktionen gjorde repotage inför omröstningen om MarenbronTitta på prisbilden här