Untitled Document
 


Kringel-Mingel med Miss Cookie
/\..Kommande... I...program ovan. _____________
Fokus Södertälje
Hedebyborna i Trosa
Internationella kvinnodagen 2011
Innebandy i Wasahallen 5 mars 2011
Det kunde varit du
Medborgardagen 2010
Teatersport
Fröken Julie
Vi brinner för Hovsjö
Queens Boulevard
Nedslag
Darwins teori
We Grow Together
Stadshusinvigning 2008
Makt och media
Vapnet - en berättelse om tidens gång
IKEA effekten
Roland och Roland
Älgjakt till häst
Kapten knallröds piratäventyr
Glimtar från Fornhöjdsdagen 2009
Hel människa hel jord
SBK 90 år
Postbröllop
Gräsmark var så tyst och stilla
Bältesola i Ronna
Södertäljes och LT:s Lucia 2007 Behind the Scenes
Höstfest hos IOGT 2007
Ångfartyget Ejdern - 100 år i Södertälje
Fornhöjdsdagen 2007
Monster Trucks
Fallen Leafs
Med fyra tassar och Maja Gräddnos
Trafiksäkerhetsproblem med mopeder
Södertäljealternativet
Folkliv Året Runt - en debatt om Maren
Blås Genom Tiderna
Kanalbandet 35 år
Familjedag på Torekällberget
Teater, teater!..
Terapi
Öppet hus på Kulturskolan våren 2007
Sakta vi gå genom stan
En dag i Raghildsborgsbacken
Kulturnatten 2006
Robotsverige
I Sagornas och Myternas värld
Chris Coetzer Swedish Tour 2006
Blåsarnas Julkonsert 2006
Tiden
Dokumentären: När polackerna kom till Mariefred
Omega III
Valinformation på 15 språk
 
  Datum
  2023-12-09
   Gör SLTV.se till din startsida! 
Hemsidan är skapad av Orangelab.se
  / Bältesola i Ronna


Säkerhet i bilen - Bilbältet

En brochyer från Vägverket - Bältesanvändniing och säkerhet i bil
  217 kb
Under vecka 17 pågår Bältes-Ola i Ronna.
 
Ett projekt som är initierat av NTF, Vägverket, Polisen, BRÅ mfl.
 
Lokala aktörer har olika aktiviteter:
 
Telge Bostäder
* Sätta upp informationsfoldern i A4 format i sina trapphus.
* Eventuellt göra ett reportage i deras tidning. (en del information fanns med i förra upplagan)

Bårstaskolan
* Skall dela ut informationsfloderna till alla sina elever.
* Har öppet hus på skolan, där de bland annat kommer att visa en film, dela ut broschyrer och samtal med föräldrar. (Bårstaskolan har även haft föräldramöten där bältesanvändning har varit ett ämne för kvällen).

S:t Jacob
* Kommer att dela ut informationsfolderna till kyrkobesökarna.
 
SLTV visar därför två program som handlar om trafiksäkerhet och informerar i slingan om varför man ska använda bilbälte. Filmen "Säkra barn i bil" är faktiskt också gjord här i Södertälje, men det var nog mest en slump...
 
Säkra barn i bil.
I Sverige är vi bra på att skydda våra barn i i bilen bland annat tack vare vårabakåtvända bilbarnstolar. I filmen får du lära dig varför det är så viktigt att åka bakåtvänt. Frågan om passagerarkrockkudde tas också upp samt hur större barn ska sitta fastspända i bilen.
filmen riktar sig till alla som skjutsar barn i bil och kan användas till exempel vid utbildning för föräldrar på förskola, skola och barnhälsovård. Den kan även användas vid seminarier och mässor.
 
Pressmeddelande från vägverket:
 
Fokus på bältesanvändning i Ronna
 
På initiativ av Vägverket Region Stockholm genomfördes under hösten 2007 en så kallad BältesOLA i Ronna, där ett tjugotal organisationer, föreningar och företag deltog. OLA, som står för Objektiva fakta, Lösningar och Avsikter, är ett aktörs- och åtgärdsinriktat arbetssätt som Vägverket utarbetat med syfte att skapa ökad trafiksäkerhet. Arbetssättet innebär att olika aktörer engageras för att bidra till konkreta och uppföljningsbara avsikter som leder mot målet, dvs ökad trafiksäkerhet.
 
Ett av resultaten av BältesOLA:n blev att aktörerna valde att utlysa vecka 17 till en bältesvecka i Ronna. Under denna vecka kommer bland annat förskolor/skolor genomföra aktiviteter för barn/elever/föräldrar och en informationsfolder kommer att delas ut ibland annat kyrkor och i trapphus. Filmen "Säkrast så" visas i lokal-tv under veckan.
 
NTF Stockholms län har på uppdrag av Vägverket Region Stockholm genomfört bältesmätningar i Stockholms län vid tre tillfällen: 2001, 2006 och 2007. Resultaten visar på en ökning av bältesanvändningen på förare i Ronna från 55 procent 2001 till 78 procent 2007. Trots ökningen på 23 procent är resultatet lågt jämfört med medlet på 84 procent för alla observationer år 2007, därav genomfördes BältesOLA i Ronna.
 
Enligt studier framgår det att personer från Irak, Iran, Libanon och Syrien är den grupp som är mest frekvent inblandade i olyckor i Sverige. Det framgår även i Vägverkets publikation (Bilbältesanvändning och förekomst av alkohol och droger i dödsolyckor, fördjupad analys av dödsolyckor i södra Sverige åren 1997-2003) att personer med födelseland utanför Norden använt bilbälte i lägre grad vid dödsolyckor än infödda svenskar och personer födda i norden. Av Ronnas invånare är ca 70 procent assyrier eller syrianer och under året har även gruppen irakier i Ronna ökat. Enligt trygghetsmättningar framgår det att ca hälften av invånarna i Ronna upplever att trafikmiljön på ett eller annat sätt känns otrygg.
 
För mer information, kontakta Melissa Safer Demirbüker, projektledare


    

Titta på prisbilden här